LOKALITA

mapaMěstská část Praha 16 – Radotín se nachází v jižní části Prahy na levém břehu řeky Berounky před jejím soutokem s řekou Vltavou. Pozemky, na kterých probíhá výstavba, jsou situovány na západní straně pří výjezdu z obce na Třebotov při ul. Zderazské, která je z části vedena při západním okraji pozemků. Část západní a celá jižní hranice se nachází při ul. Kolové. Z východní strany je území lemováno lokalitou s rodinnými domy.

Urbanistické řešení celého území a jednotlivých domů vychází z tvaru a výškového členění pozemku. Bude zde vybudován svébytný architektonický celek bytových a rodinných domů, kde bude využité zajímavé výškového členění pozemku a výhled do údolí soutoku řek Berounky a Vltavy.

Bytové domy jsou tvořeny řadou dvoupodlažních mezonetových bytů s orientací sever / jih, které jsou různě výškově osazovány tak, jak je svah stávajícího terénu. Půdorysný tvar bytových domů je seskládán ze vzájemně posunutých obdélníků. Rodinné domy mají rovněž obdélníkový půdorysný tvar a jsou svou hlavní fasádou otočeny na východ, tedy kolmo na bytové domy.

Při komunikaci jsou v podzemí domů umístěné vjezdy ke garážovým stáním.


Copyright © 2013 VV Servis CML | Realizace: Instalace Joomla